top of page

Zenuwpijn

Zenuwpijn in bekkenbodem of in de buik

 

Heeft u wisselend heftige pijn in één deel van de buikwand, met één vinger aan te wijzen, verergerend bij inspanning en activiteiten van de buikspieren. Misschien heb je wel last van een inklemmende zenuw ( Abdominale intercostale neuralgie). Lees verder

Heb je pijn in je bekkenbodem als je zit? Wordt de pijn minder als je staat of ligt? Misschien heb je dan wel last van je Pudendus Zenuw.

Zenuwpijn in de bekkenbodem (Pudendus Zenuw)

Dit soort klachten staat medisch bekend als Pudendus Neuralgie, beknelling van de Nervus Pudendus, ook wel Pudendus Entrapment of Neuropathie van de Nervus Pudendus genoemd. Het is een probleem dat niet altijd wordt herkend. Ook is er in de medische wetenschap nog niet heel veel over bekend. Vaak treedt Pudendus Problematiek op als onderdeel van het Chronisch Bekkenpijn Syndroom, ook wel CPPS genoemd. 

De nervus Pudendus (Pudendus zenuw) is een belangrijke zenuw in het bekkengebied. Deze zenuw zorgt er o.a. voor dat we de bekkenbodemspieren kunnen aanspannen zodat we controle hebben over het plassen en ontlasten.

De zenuw zorgt ook voor gevoel in de clitoris, de top van de penis, de schaamlippen, het achterste deel van het scrotum, de anus en endeldarm.

 

Welke klachten heb je als je hier mee te maken hebt?
-    Pijn met zitten (bij gaan staan of gaan liggen kan de pijn volledig verdwijnen)
-    Scherpe schietende of brandende pijn
-    De pijn bevindt zich in de geslachtsorganen
-    Ontlasten kan de pijn verergeren
-    De locatie van de pijn kan veelal goed aangewezen worden
-    Je wordt niet wakker van de pijn
-    Vrouwen kunnen een drukkend, verzakkend gevoel ervaren in de vagina
-    Vaak zit de pijn aan een kant, maar het kan ook aan beide zijden voorkomen
-    Verminderde gevoeligheid op aanraking van de huid of juist toegenomen gevoeligheid. 

  
Oorzaken van Pudendus Pijn
-   Een bevalling
-   Operatie in het gebied waar de zenuw loopt
-   Langdurig fietsen
-   Lage rug en of bekkenklachten
-   Een ongeluk 
-   Te gespannen buik, bekken en of bekkenbodemspieren
-   Chronische verstopping

 Wat kunnen we doen om uw klacht te verminderen?
-   Goed luisteren naar uw verhaal
-   Onderzoeken van structuren die de klachten kunnen veroorzaken of in stand kunnen houden
-   Behandelen van eventuele rug of bekkenklachten
-   Normaliseren van de spierspanning rond het bekken
-   Pijndempen met stroom (tens)
-   Doorverwijzen naar andere deskundigen binnen ons netwerk

Buikpijn kan vele oorzaken hebben, maar wordt meestal toegeschreven aan disfunctionerende organen (‘viscerale pijn’). Zie ook buikpijn

Echter, terugkerende buikklachten kunnen ook door afwijkingen in de buikwand zelf worden veroorzaakt (‘pariëtale pijn’), bijvoorbeeld als gevolg van een buikwandbreuk, zoals een navelbreuk. Deze afwijkingen kunnen bij lichamelijk onderzoek bijna altijd simpel worden vastgesteld. Zelden is er aanvullend beeldvormend onderzoek nodig om tot een sluitende diagnose te komen.

Toch bestaat er een groep patiënten met (recidiverende) buikklachten bij wie men ondanks herhaaldelijk  onderzoek en zelfs ondanks diagnostische ingrepen niet tot een diagnose komt. Een aantal van deze patiënten heeft mogelijk het zogenaamde ‘abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome’ (ACNES). 

 

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page