top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Anker 1

Elleboogklachten

Heb jij pijnklachten in je elleboog? Er zijn veel verschillende aandoeningen en blessures waardoor elleboogklachten ontstaan. Pijnklachten in de elleboog kunnen ervoor zorgen dat jij dagelijkse werkzaamheden en bewegingen niet meer kunt uitvoeren.De oorzaken, symptomen en behandelen verschillen per elleboogklacht. Het is dus belangrijk om te weten welke blessure jij hebt, zodat de fysiotherapeut een behandel kan toepassen die het meest effectief is voor jouw blessure.

Anatomie van de elleboog

De elleboog (art. cubiti) bestaat uit drie gewrichten: het gewricht tussen het spaakbeen en de bovenarm, het gewricht tussen de ellepijp en de bovenarm en het gewricht tussen het spaakbeen en de ellepijp. Daarnaast vindt men een slijmbeurs, pezen, spieren en banden in en rondom de dit gewricht. 

Soorten elleboogklachten

Niet alle elleboogklachten zijn hetzelfde. Zo zijn er verschillende aandoeningen die pijn veroorzaken in de elleboog. Dit is logisch want iedere klacht is weer anders. Maar naast de verschillende aandoeningen wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen acute & chronische elleboogklachten en aspecifieke en specifieke elleboogklachten. Hieronder worden de verschillen tussen deze klachten beschreven.

Het verschil tussen acute en chronische elleboogklachten

Specifieke elleboogklachten zijn pijnklachten die goed te verklaren zijn doordat de oorzaak van de klacht bekend is. Men kan aan de hand van een röntgenfoto of MRI-scan zien wat de oorzaak van de elleboogklacht is.

Aspecifieke elleboogklachten zijn pijnklachten waarbij de oorzaak van de elleboogklacht niet duidelijk is. Er zijn geen afwijkingen van een anatomische structuur (zoals een botbreuk, peesontsteking of peesirritatie) zichtbaar. Ondanks dat de oorzaak niet duidelijk is, is er in sommige gevallen toch een verklaring voor deze aspecifieke klachten. Dit verklaring is dat er pijn in de elleboog wordt gevoeld, maar dat deze pijn wordt veroorzaakt door een blessure in een nabijgelegen gewricht, zoals de schouder of nek. Deze pijn ook wel uitstralende pijn genoemd. In totaal zijn er meerdere gewrichten en spieren die uitstralende pijn in de elleboog kunnen veroorzaken.

Het verschil tussen acute en chronische elleboogklachten

Het verschil tussen acute en chronische elleboogklachten zit in de duur van de klacht. De duur van pijnklachten kunnen variëren van weken tot maanden of in sommige gevallen zelfs jaren. Acute elleboogklachten zijn pijnklachten die korter dan zes weken aanwezig zijn.

Chronische elleboogklachten zijn pijnklachten in de elleboog die langer dan drie maanden aanwezig zijn. De term 'chronisch' wil in deze gevallen dus niet zeggen dat de klacht niet te behandelen is. Ook chronische elleboogklachten kunnen behandeld en verholpen worden door fysiotherapeutische behandeltechnieken.

Elleboog dislocatie

Een elleboog dislocatie is een andere benaming voor de elleboog 'uit de kom'. Een gedisloceerde elleboog is aandoening waarbij rondom het ellebooggewricht schade en een scheuring is opgetreden. Daarnaast zijn de botten die het ellebooggewricht vormen verplaatst. Deze bevinden zich niet langer naast elkaar.

Tenniselleboog

Een tenniselleboog is een overbelastingsletsel waarbij pijn aan de buitenzijde van het ellebooggewricht optreedt. Deze pijn ontstaat op het moment dat de spieren aan de achterkant van de vooram (voorarmextensoren) samentrekken. Dit komt, omdat er op dat moment spanning op de pees komt te staan. Door te veel herhalingen of een te grote kracht op de pees kan er schade ontstaan. Deze schade ontwikkelt zich gradueel en kan een ontsteking tot degeneratie als gevolg hebben. Door de schade ontstaat er pijn op het moment dat er opnieuw spanning op de pees komt te staan.

Golferselleboog

Een golferselleboog is een veel voorkomende blessure waarbij pijn aan de binnenkant van het ellebooggewricht ontstaat. De aandoening is vergelijkbaar met de tenniselleboog. Het verschil tussen deze aandoeningen is dat bij de golferselleboog pijn aan de binnenzijde ontstaat terwijl bij een tenniselleboog pijn aan de buitenzijde van de elleboog ontstaat Een golfersarm ontstaat op het moment dat er te veel herhalingen of een te grote kracht op de pees komt. Door de beschadiging van de pees kunnen ontstekingen ontstaan en zal er een degeneratie plaatsvinden.

Slijmbeursontsteking van de elleboog

Een slijmbeursontsteking van de elleboog is een blessure waarbij schade en een ontsteking is opgetreden aan de slijmbeurs. De slijmbeurs is een klein zakje gevuld met vloeistof en bevindt zich aan de achterkant van de elleboog. Op het moment dat de slijmbeurs ontstoken raakt voel jij dus pijn aan de achterkant van je elleboog.

 

Elleboogfractuur (breuk)

Een gebroken elleboog wordt ook een olecranon fractuur genoemd. Deze breuk kenmerkt zich door een scheurtje of breuk in het uitstekende botstuk aan de achterkant van de elleboog (olecranon). Op het moment dat er een te grote kracht op dit botstuk komt kan dit breken. Tijdens een val op een uitgestrekte arm of activiteiten met een directe impact op de achterkant van de elleboog kan deze breuk ontstaan.

 

Binnenband scheur van de elleboog

Een binnenband scheur van de elleboog is een blesuure waarbij er een (in)scheuring van de binnenband (mediaal collateraal ligament) van de elleboog aanwezig is. De binnenband is de belangrijkste band van de elleboog en zorgt voor stabiliteit op het moment dat jij een zijwaartse beweging van de elleboog maakt. Door de zijwaartse beweging buitensporig vaak uit te voeren kan dit leiden tot een binnenband scheur.

 

Uitstralende pijn elleboog

Uitstralende pijn van de elleboog is een veel voorkomende aandoening. Uitstralende pijn in de elleboog is een aandoening waarbij de pijn in de elleboog gevoeld wordt, maar waarbij de oorzaak van de pijn op een andere plek in het lichaam zit. De locatie van de pijn is niet hetzelfde als de locatie van de oorzaak van de pijn.

 

Oorzaken van elleboogklachten

Elleboogklachten ontstaan doordat jij last hebt van verschillende blessures of aandoeningen, zoals een breuk, slijmbeursontsteking, tenniselleboog, etc. Hierboven staan de meest voorkomende elleboogklachten weergegeven. Deze aandoeningen en blessures ontstaan niet zomaar.

In veel gevallen ontstaan elleboogklachten door een trauma, maar ook kunnen pijnklachten gradueel ontstaan. Hieronder ontdek jij van iedere aandoening wat de oorzaken:

-    Oorzaken bij een elleboog dislocatie: De meest voorkomende oorzaak voor een dislocatie van de elleboog is een trauma waarbij de elleboog

     botten uit elkaar worden geduwd. In de meeste gevallen gebeurt dit tijdens contactsporten (rugby, voetbal) of een val op een uitgestrekte

     arm (bijvoorbeeld van een grote hoogte of met hoge snelheid).

-    Oorzaken bij een tenniselleboog: Je zou verwachten dat de oorzaak van deze aandoening komt door te veel tennissen. Maar dit is niet de

     meest voorkomende oorzaak. De oorzaak voor deze blessure is dat men activiteiten uitvoert waarbij er herhaalde pols strekking tegen

     weerstand worden uitgevoerd. Bij deze beweging is veel kracht of veel grijpkracht nodig.

     De pijn treedt vaak plots op door te belastende activiteiten of door veranderingen in huidige activiteiten. Daarnaast kan een     

     blessuregeschiedenis met polsklachten, elleboogklachten, schouderklachten of nekklachten, een verhoogde kans geven op het ontwikkelen

     van een tenniselleboog.

-    Oorzaken bij een golferselleboog: Te veel golfen hoeft niet de oorzaak te zijn voor het ontstaan van deze aandoening. Men ontwikkelt deze

     aandoening door activiteiten uit te voeren waarbij herhaalde en pols buiging tegen weerstand wordt vereist of bij activiteiten waarbij

     herhaalde grote knijpkracht nodig is, zoals golf, tennis, badminton, schilderen, metselen, etc.

     Net als een tenniselleboog kan een golferselleboog plots optreden, omdat er op dat moment een te krachtige beweging wordt gemaakt

     waarbij te veel kracht of grijpkracht van de arm gevraagd wordt. Ook kunnen activiteiten te belastend zijn of door veranderingen in de

     huidige activiteiten.

-    Oorzaken bij slijmbeursontsteking van de elleboog: Een slijmbeursontsteking van de elleboog ontstaat meestal door een overbelasting.

     Door te vaak, te lang activiteiten uit te voeren komt het botuitsteeksel van de elleboog onder te veel spanning te staan. Daarnaast kan een

     ontsteking van de slijmbeurs ontstaan door een directe impact, bijvoorbeeld een val op de elleboog.

-    Oorzaken bij een elleboogfractuur: In de meeste gevallen ontstaan een gebroken elleboog door een vol op een uitgestrekte arm of door een

     directe impact op het botuisteeksel van de elleboog. Ook kan een dit letsel worden veroorzaakt door een krachtige samentrekking van de

     tricepsspier, waarbij de onderarm gefixeerd wordt. Deze blessure komt veel voor bij snowboarders, skateboarders, schaatsers en fietsers.

-    Oorzaken bij een binnenband scheur van de elleboog: Een scheur van de binnenband kan plotseling of gradueel ontstaan. De blessure kan

     plotseling ontstaan door een specifiek voorval. Gradueel kan deze blessure ontstaan door het veelvuldig overbelasten van de binnenband.

-    Oorzaken bij een uitstralende pijn elleboog: Uitstralende pijn van elleboog zijn pijnklachten waarbij de oorzaak zit in andere gewrichten of

     spieren. Zo kunnen de nek, bovenrug en schouders uitstralende pijn geven naar de elleboog. Door bijvoorbeeld verhoogde zenuwspanning.

     Daarnaast kunnen verschillende aandoeningen uitstralende pijn naar de elleboog veroorzaken. Deze aandoeningen zijn, een nekhernia,     

     cervicaal facet gewricht verstuiking, hernia in de middenrug, thoracaal facetgewricht verstuiking.

Symptomen waaraan je elleboogklachten kunt herkennen

Elke elleboogklacht heeft zijn eigen tekens en symptomen waaraan deze te herkennen zijn. Door deze tekens en symptomen kun jij herkennen met welke aandoening jij te maken hebt. Dit is van belang, omdat iedere klacht anders wordt behandeld. Hieronder lees je hoe jij de verschillende aandoeningen kunt herkennen:

-    Symptomen bij een dislocatie van de elleboog: Op het moment van het trauma ervaar jij vaak een gevoel van 'uit de kom gaan' van de

     elleboog. Naast dit gevoel zul jij meteen pijn ervaren en is er een zichtbare verandering van de vorm van de elleboog zichtbaar. Door beide

     ellebogen met elkaar te vergelijken kan deze aandoening geconstateerd worden. Naast deze symptomen zal er een zwelling ontstaan in de

     elleboog en zal deze ook blauw worden.

-    Symptomen bij een tenniselleboog: Symptomen van een tenniselleboog zijn, dat men in het begin vaak pijn ervaart na een zware of

     ongewone activiteit. Daarnaast zal er pijn ontstaan in de ochtend en zal de elleboog stijf aanvoelen. De pijn is gelokaliseerd op de elleboog,

     1-2 cm onder het uitstekende bot aan de buitenzijde van de elleboog.

     Bij minder ernstige gevallen, zal een persoon met een tenniselleboog weinig pijn ervaren. Bij ernstige gevallen, kan de pijn je beperken in 

     het dagelijks leven(activiteiten) en je ’s nachts wakker houden. Meestal voelt de pijn tijdens activiteit scherp aan. Pijn ontstaat bij het optillen

     van een beker, openen van een pot, een hand schudden, boodschappen tillen en het omdraaien van de deurknop.

-    Symptomen bij een golferselleboog: Bij ernstige gevallen, kan de pijn je beperken in het dagelijks leven (activiteiten) en elleboogblessure je ’s

     nachts wakker houden. Bij minder ernstige gevallen, zal een persoon weinig pijn ervaren.

     Men ervaart pijn op de elleboog, 1-2 cm onder het uitstekende bot aan de binnenzijde van de elleboog. Deze pijn neemt toe indien men

     stevig op deze regio duwt. Daarnaast zal deze pijn optreden op het moment dat jij de deurknop omdraait, een beker of boodschappen tilt.   

     Daarnaast kan de elleboog in de ochtend stijf aanvoelen.

-    Symptomen bij slijmbeursontsteking van de elleboog: Jij kunt een slijmbeursontsteking van de elleboog herkennen aan de pijn die ontstaan

     aan de achterkant van de elleboog. Deze pijn ervaar jij op het moment dat jij op de elleboog leunt of op het moment dat jij de elleboog buigt

     of strekt. Bij minder ernstige gevallen, ervaren personen alleen stijfheid en lichte pijn in de elleboog die toeneemt tijdens de rust na een

     activiteit.

-    Symptomen bij een elleboogbreuk: Op het moment dat men de elleboog breekt wordt er direct een plots een scherpe en intense pijn

     gevoeld. Door deze pijn duw jij de arm/elleboog als snel tegen je lichaam aan. Naast de pijn zal er een zwelling optreden en zal de elleboog

     blauw worden.

     De pijn zal toenemen zodra jij op de elleboog drukt, bij duwactiviteiten of tijdens bepaalde bewegingen van de elleboog, pols of schouder.

     Daarnaast zal in sommige gevallen een tinteling (kan ook aanvoelen als naaldprikken) worden gevoeld.

-    Symptomen bij een scheur van de binnenband: Personen met deze blessure voelen typisch pijn aan de binnenkant van de elleboog. Je kunt

     een scheur herkennen doordat er een knappend of scheurend geluid wordt waargenomen tijdens het incident. Het gedeeltelijk afscheuren

     heeft andere symptomen dan bij een volledig scheur van de binnenband.

     -    Tekens en symptomen bij een gedeeltelijke scheur: Bij het gedeeltelijk scheuren van de binnenband is het mogelijk dat jij de activiteit     

           verder kunt uitvoeren. Echter zal na de activiteit de pijn toenemen, een zwelling ontstaan en kan de elleboog stijf aanvoelen.

     -    Tekens en symptomen bij een volledige scheur: Bij een volledige scheur is er vaak een specifiek (acuut) moment waarbij dit gebeurd. De

          pijn neemt plots toe en jij kunt je activiteit niet verder voortzetten. Naast de pijn zal er direct een zwelling optreden (binnen een uur) en

          zal de elleboog stijf aanvoelen.

-    Symptomen bij een gerefereerde pijn in de elleboog: Personen die last hebben van uitstralende pijn in de elleboog ervaren vaak een doffe

     (soms ook prikkelende) pijn in de elleboog. Deze pijn kunnen zij moeilijk aanwijzen en kan variëren van locatie en ernst. Daarnaast kun jij de

     elleboog maar beperkt bewegen en zal de pijn toenemen op het moment dat jij op de elleboog drukt.

Behandeling bij elleboogklachten

Voordat bepaald wordt welke behandeling gebruikt wordt om de elleboogklacht te behandelen is het van uiterste belang om te weten met welke aandoening we te maken hebben. Daarna is het van belang om de oorzaak van de pijnklacht te achterhalen, om op basis hiervan de juiste beslissing te maken over de behandeling. Daarnaast speelt de patiënt hierbij ook een grote rol. Niet iedereen is hetzelfde en hierdoor verschilt de behandeling per persoon. Hieronder wordt per aandoening uitgelegd welke behandeltechnieken er mogelijk zijn:

-    Behandeling bij dislocatie van de elleboog: Personen met een geluxeerde elleboog hebben direct medische hup nodig. Door de dislocatie

     kan het namelijk zijn dat bloedvaten schade oplopen en dit kan ernstige gevolgen hebben als dit niet wordt verholpen. Personen zonder

     compressie van de bloedvaten, worden gewoonlijk onderzocht met een behulp van een RX scan. Deze scan wordt gemaakt om botbreuken

     uit te sluiten.

     Het succes van het behandelen van een elleboog dislocatie is sterk bepaald door de samenwerking met de patiënt. De patiënt zal de

     elleboog voldoende rust moeten geven. Activiteiten die de elleboog zwaar belasten moeten vermeden worden.

     De fysiotherapeut kan verschillende behandeltechnieken toepassen, zoals weke delen massage, medical taping / easy taping, Progressieve   

     oefeningen om flexibiliteit, kracht en houding te bevorderen, training en activiteit aanpassingen, dry needling therapie en

     triggerpointtherapie.

-    Behandeling bij tenniselleboog: Vaak is de klacht ontstaan door een langdurige of acute overbelasting. Het is dan belangrijk de spieren wel

     te blijven bewegen, maar tijdelijk geen zware belasting hierop uit te oefenen. Voorkom bijvoorbeeld zwaar tillen, bovenhands tillen,

     wrikbewegingen etc. Fysiotherapie kan helpen de pijn te verminderen en de mobiliteit van de elleboog te optimaliseren. Daarnaast zal de

     fysiotherapeut ook nabijgelegen gewrichten, zoals de pols, schouder en nek, onderzoeken om te kijken of hier beperkingen in te vinden

     zijn. Dit zou dan namelijk verband kunnen houden met uw elleboogklachten. Therapievormen die zouden kunnen helpen bij een tennisarm,

     zijn: taping, mobilisaties, advies, houdingstherapie, shockwavetherapie, dry needling therapie, fricties, etc. Deze klachten kunnen maanden

     tot zelfs jaren duren.

-    Behandeling bij golferselleboog: Het is bij deze elleboogblessure belangrijk om belasting op de onderarmbuigers te voorkomen. Er wordt

     dan niet meer te hard aan de aanhechting van de spieren getrokken, waardoor de pees de kans krijgt te herstellen. Het is wel belangrijk de

     elleboog te blijven bewegen om de doorbloeding en functie in stand te houden. Fysiotherapie kan helpen om de pijn te verminderen en om

     de beweeglijkheid van de elleboog en onderarm zo veel mogelijk te behouden. De fysiotherapeut kan hier verschillende technieken voor

     gebruiken, zoals dry needling therapie, shockwave therapie, taping, mobilisatietechnieken, oefentherapie, advies, etc. Ook deze klachten

     kunnen maanden tot jaren duren.

-    Behandeling bij slijmbeursontsteking van de elleboog: Wanneer er sprake is van een bacteriële bursitis is het raadzaam contact op te nemen

     met de huisarts. Bij een slijmbeursontsteking door overbelasting, zal men de belasting op de slijmbeurs moeten verminderen. Dit kan

     bijvoorbeeld door niet op de elleboog te leunen en deze niet belast te buigen. Wanneer de pijn te hevig is, kunt u in overleg met uw huisarts

     besluiten om pijnstillers, ontstekingsremmers of eventueel corticosteroïdeninjecties te nemen om de elleboogklachten te verminderen. De

     fysiotherapeut kan u helpen door u te adviseren over belasting en belastbaarheid, het gewricht te mobiliseren, spieren in de arm te

     detoniseren (ontspannen), taping, etc.

-    Behandeling bij een gebroken elleboog: Wanneer de botstukken nog in de juiste positie liggen om aan elkaar te groeien, is een operatie

     meestal niet nodig. Wanneer de botstukken te ver uit elkaar liggen of in een verkeerde positie staan, is een operatie nodig om de

     botstukken te herpositioneren en fixeren. Nadat de breuk geheeld is, kunt u oefeningen doen om de mobiliteit, kracht en stabiliteit van de

     elleboog weer terug te krijgen. De fysiotherapeut kan u hierbij helpen.

-    Behandeling bij binnenband scheur van de elleboog: De meeste personen met dit letsel genezen goed met adequate fysiotherapie. Bij een

     binnenband scheur is het belangrijk dat jij de elleboog voldoende rust geeft. Dit bevordert het herstel namelijk. Wanneer jij de activiteiten

     pijnvrij kan uitvoeren mag de belasting gradueel worden opgevoerd zonder dat de symptomen toenemen. Dit zorgt er namelijk voor dat jij

     langzaam kan terugkeren naar de dagelijkse activiteiten.

     Fysiotherapeutische behandeling van personen met dit letsel, is noodzakelijk voor een snel herstelproces. Personen met deze aandoening

     krijgen tijdens de fysiotherapeutische behandeling, flexibiliteit- en krachtoefeningen voor optimaal herstel. De fysiotherapeut geeft advies

     en sturing in welke oefeningen het best zijn voor de patiënt. Fysiotherapeutische behandelingen kunnen bestaan uit: triggerpointtherapie,

     dry needling therapie, gewricht mobilisatie, training en activiteit aanpassing en weke delen massage.

-    Behandeling bij gerefereerde pijn in elleboog: De behandeling van personen met gerefereerde elleboogpijn is sterk afhankelijk van de

     oorzaak van de pijn (de bron). Accurate diagnosestelling door een fysiotherapeut of dokter, is noodzakelijk om een gepaste revalidatie te

     starten. Behandeling van de oorzaak van de klachten (de bron), zal de uitstralende pijn doen afnemen.

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

 

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page