top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Wetenschap en Scholing

Wetenschap en scholing

 

We geloven in kennis, ervaring, vernieuwing, onderwijs en persoonlijke zorg. Kennis vergaren we door gerichte scholing en onderlinge kennisoverdracht.

Ervaring verkrijgen we door ons op specifieke specialismen te richten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat specialiseren en veel ervaring met dat specifieke gebied de kwaliteit van de behandeling enorm verbetert. Vernieuwing vraagt om alertheid en open te staan voor nieuwe ideeën. Maar vraagt ook om keuzes te maken tussen al die nieuwe ontwikkelingen. We participeren daar waar mogelijk met wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs verzorgen wij door stagiaires op te leiden binnen onze praktijk, maar ook door regelmatig lezingen te geven voor collegae en artsen. Voorwaarde hiervoor is het constant actualiseren van kennis en vaardigheden. Persoonlijke zorg betekent aandacht en tijd voor de patiënt. Goed luisteren naar de wensen en doelen van iedere patiënt. 

Wetenschap

Wetenschap

Onderzoek Merlijn Visser MSc en Prof. Dr. M.P.J. van den Bekerom 

2023

Onderzoek: 'Is there an association between creeping as developmental milestone and the presentation of traumatic shoulder instability?"

Merlijn Visser MSc en Prof. Dr. M.P.J. van den Bekerom 

We participeren in dit onderzoek d.m.v. het laten invullen van vragenlijsten door patienten. Door middel van dit onderzoek willen de onderzoekers gaan onderzoeken of de associatie tussen traumatische schouderinstabiliteit en kruipen bestaat. 

Onderzoek orthopedie Deventer Ziekenhuis

2019 - 2020

Short and long term comparison of a rotator cuff repair versus longhead biceps tenotomy in symptomatic elderly patients with a full thickness rotator cuff tear

We participeren in dit onderzoek d.m.v. het uitvoeren van een echografisch onderzoek. Doel van het onderzoek is om de korte en lange termijn resultaten na een rotator cuff repair te vergelijken met een bicepspees tenotomie bij oudere patiënten met een volledige uff ruptuur

Onderzoek Bekkenfysiotherapie

2019

Pelvic Floor Rehabilitation to improve functional Outcome and quality of life after surgery for Rectal CancEr: a randomized controlled trial  (FORCE TRIAL)

We participerern in een multicenter trial in Nederland waarbij wij bekijken wat de beste behandeling is bij patiënten met functionele problematiek na een low anterior resectie i.v.m. rectumcarcinoom. 

Wij vergelijken hierbij de standaardbehandeling bestaande uit bulkvormers en diarreeremmers (controlegroep) met de bekkenfysiotherapie (interventiegroep). 

Project SchouderNetwerk Nederland 

2018

Ontwikkeling van een nieuwe 3S (SNN Schouder Screening) vragenlijst.

 

Schouder Netwerk Nederland is in 2016 een project Klinisch Redeneren gestart bestaande uit een Klinisch Redeneren model dat clinici helpt bij het maken van klinische beslissingen en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van een nieuwe 3S  vragenlijst.

Onze praktijk participeert in dit project

Onderzoek Orthopedie/Fysiotherapie

2017

Marcel Ipskamp is co-auteur van het artikel:

 “Incidence and prognostic factors for postoperative frozen shoulder after shoulder surgery: a prospective cohort study” . Koorevaar RC, Van't Riet E, Ipskamp M, Bulstra SK.

Artikel in Archives of Orthopaedics and Trauma Surgery. 

Onderzoek Sportfysiotherapie

2013

Publicatie van Linda TIjhaar :  

Plyometrische sprongtraining bij knieblessures. Hoe te integreren binnen de revalidatie van sporters?

Tijhaar, L.M. Sportgericht, 67e jaargang 2013 nr. 6, 26-31

Onderzoek Bekkenfysiotherapie

2010

Publicatie in tijdschrift "Spine".

Artikel:  "Relation Between Subjective and Objective Scores on the Active Straight Leg Raising Test".

Jan M. A. Mens, MD, PhD,* Annelies Pool-Goudzwaard, PhD,† Rikie E. P. M. Beekmans, MPT,‡ and Marijke T. F. Tijhuis, MPT‡

To fill a gap in the validation of the active straight leg raising (ASLR) test concerning the relation between a patient’s subjective score on the ASLR test and the objective measured force.

Scholing

Scholing

Aanhoudende schouderinstabiliteit

2019

Marcel heeft de Pre Conference course NVMT gevolgd met als onderwerp: aanhoudende Schouderinstabiliteit. Bij deze cursus werd vanuit een casus van een patiënt met langdurige klachten door schouderinstabiliteit een discussie op gang gebracht tussen alle deelnemers omtrent keuzes in het behandelbeleid. Deze discussie werd geleid door Peter Glashouwer MSc en Norman D'Hondt. Doel was om met alle aanwezige ervaren schouderfysiotherapeuten een beter beleid ten aanzien van patiënten met dit probleem te kunnen opstellen waarbij keuzes duidelijk omschreven worden.

Scholing complexe schouderproblematiek 

2018

Linda en marcel hebben de cursus Solving complex shoulder problems (Prof. Dr. Anju Joggi) gevolgd. Dezecursus gebruikt de recente evidentie en de wetenschap om het ontstaan en de behandeling van complexe schouderproblematiek beter te leren begrijpen.

Anju Jaggi heeft een passie voor het constant verbeteren van de behandeling van moeilijke schouder klachten en promotie van de fysiotherapie en revalidatie van de schouder over de hele wereld. Zij heeft als fysiotherapeute sinds 17 jaar een leidende rol bij onderzoek naar de verbetering van de behandeling van complexe schouder pijn en instabiliteit bij het at the Royal National Orthopaedic Hospital (RNOHT). Zij geeft internationale lezingen en gaf verschillende wetenschappelijke voordrachten. Zij publiceert artikelen op het gebied van motorische controle van de schouder en geeft leiding aan het dubbel blind, placebo RCT naar a-traumatische schouder instabiliteit. Zij heeft een ere doctoraat aan University College London (UCL) en is ex presidente van de European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation (EUSSER). Na haar bestuurlijke rol in the British Shoulder & Elbow Society Education committee is zij daar ook nog steeds een actief lid. 

Fascia Intergratie Therapie volgens het F.I.T. concept

2016 - 2018

Marijke en Marcel hebben in 2018 de opleiding Fascia Integratie Therapie succesvol afgerond. Bij deze opleiding wordt een nieuw functioneel fysiotherapeutisch behandelconcept aangeleerd,  gebaseerd op de meest recente inzichten in de functie van fascia. ​Het is de eerste opleiding  in Nederland die een totaal concept aanbiedt gebaseerd op een gestandaardiseerd fascia functie onderzoek. Het Fascia Integratie Therapie model is gebaseerd op fundamenteel onderzoek van onder andere Peter Huijing, Andry Vleeming, .Antonio en Carla Stecco, Robert Schleip, Jay Shah, Jaap van der Wal, Helene Langevin, Max Roman, Hans Chaudhry en Donald Ingber.

Echografie  Bekkenfysiotherapie

2018

Elise en Marijke hebben de opleiding Echografie voor bekkenfysiotherapie van het NTe gevolgd. Deze opleiding is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en klinische expertise. 

De waarde van echografie voor bekkenfysiotherapeuten is, dat het de mogelijkheid geeft om het aanspanningspatroon van de romp- en bekkenbodemspieren inzichtelijk te maken. Hiermee zijn functionele analyses te maken welke een toegevoegde waarde hebben bij het klinisch redeneerproces.

Methoden en strategieën  voor onderzoek, therapie en training van de schouder

2018

Marcel heeft deze  theoretische en praktische cursus over een nieuwe benadering van schouderblessure management, met de focus op sport. Docente is Dr. Monica Solana. Dankzij haar 6 weken durende behandelprogramma heeft  Olympisch gouden medaille winnares Sharon van Rouwendaal kunnen mee doen met de Olympische Spelen. 

Masterclass 'Upper and Lower Limb Tendinopathies

2017

Linda en Marcel hebben de  Masterclass 'Upper and Lower Limb Tendinopathies' gevolgd.

This is an evidence-based theoretical and practical course that is based on extensive clinical experience in the assessment, diagnosis and rehabilitation of upper and lower limb tendon pathologies.

Docenten: 

-    mw. prof. J.L. Cook, PhD, associate professor Musculoskeletal Health

-    S. Docking, PhD, physiotherapist, post-doctoral researcher

-    mw. J.C. Gibson, physiotherapist, shoulder rehabilitation specialist

-    mw. E. Rio, PhD, physiotherapist, researcher

Echografie Schouder

2017

Linda en Marcel hebben de opleiding  echografie, klinische tests en orthopedie gevolgd. 

Deze hands-on echografie opleiding is voor fysiotherapeuten en artsen die na het afronden van hun basisopleiding tot MSU echografist minimaal 1 jaar echografie ervaring hebben op het gebied van de schouder. 

Deze opleiding is een verdieping op jouw kennis, vaardigheden en attitude op het gebied van de schouder

Opleiding mobilisatie stuitje

2017

Marijke en Elise hebben de opleiding 'Non-Invasive Mobilization of the Coccyx (NIMOC) bij coccygodynie' gevolgd. Met een milde uitwendige techniek kan de stand van het os coccygis hersteld worden. 

Deze NIMOC is een ‘nieuwe’ behandelmethode van de (bekken)fysiotherapeut voor het behandelen van rug- en bekkenklachten, waaronder stuitpijn. Deze methode geeft een extra mogelijkheid voor de (bekken)fysiotherapeut om patiënten met stuitpijn, bekkenpijnklachten, liesklachten en anuskramp te behandelen; met verbazingwekkende resultaten. Maar ook bij patiënten met incontinentieklachten voor urine of ontlasting, seksuele pijnklachten of patiënten die moeite hebben om de urine of ontlasting kwijt te raken, wordt vermindering van de klachten gezien. Verder wordt er vermindering van pijn gerealiseerd bij patiënten met rugklachten

Ervaring

Ervaring

Schouderpoli's

2005 - heden

Linda en Marcel werken beiden op een schouderpoli. Marcel sedert 2005 op de Schouderpoli can het Deventer Ziekenhuis. Daar ziet hij samen met de schouderorthopeden Dr. Koorevaar en Dr. KleinLugtenbelt patiënten met schouderklachten. 

Linda werkt sedert 2015 op de schouderpoli van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn.

Bekkenbodemcentrum Deventer Ziekenhuis

2005 - heden

Marijke is sedert 2005 lid van het Bekkenbodemcentrum van het Deventer Ziekenhuis

Schouder specialisatie

2003 - heden 

Marcel heeft zich al sedert 2003 bijna volledig gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met schouder/nekklachten. Hij heeft een speciale opleiding gevolgd in de schouderkliniek in Nottingham (Engeland). Daarna heeft  hij in binnen- en buitenland diverse masterclasses gevolgd bij internationale gerenommeerde  onderzoekers en fysiotherapeuten. 

Linda heeft zich eveneens al jaren toegelegd op schouderproblematiek. Vanuit haar specialisatie op sport gebied, ziet Linda veel sporters met sport gerelateerde schouderklachten.

Bekken specialisatie

2002 - heden 

Marijke heeft  al in 2003 de opleiding tot bekkenfysiotherapeut succesvol afgerond. Daarna heeft zij zich  bijna volledig gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met bekkenklachten. Naast haar werk in de praktijk werkt Marijke al jaren in het Deventer Ziekenhuis als bekkenfysiotherapeut. 

Elise heeft de opleiding tot bekkenfysiotherapeut  in 2015 afgerond. Sedertdien richt zij zich bijna volledig op deze specialisatie en heeft ze zich verder ontwikkeld op het gebied van bekkenechografie in het bekkengebied.

Vernieuwing

Vernieuwing

Vinno 5, een nieuw en innovatief echoapparaat

2019

Daar de echografie bij ons een belangrijk onderdeel vormt van zowel de diagnostiek als de behandeling, vinden we het belangrijk dat we in het bezit zijn van een modern en innovatief echoapparaat. Bij de keuze van het echoapparaat staat voor ons de kwaliteit van de echtbeelden op de eerste plaats. Daarom hebben we gekozen voor de Vinno 5.  Deze is speciaal ontwikkeld  voor musculoskeletale echografie.

MAPLe

2018

Een doelgerichte en effectieve behandeling van bekkenbodemdisfuncties begint met een nauwkeurige diagnose. De MAPLe maakt écht het verschil voor de patiënt. Met de MAPLe wordt  de bekkenbodem beter begrepen. Door de nauwkeurige diagnose kan er een gericht behandelplan maken worden. De MAPLe geeft gerichte biofeedback van individuele spieren aan verschillende zijdes en dieptes in de bekkenbodem.

Desmotec Vliegwiel

2018

Een ware revolutie op trainingsgebied, zo mag je de vliegwieltraining gerust noemen! 

 Vliegwieltraining is een trainingsmethode die oorspronkelijk door de ruimtevaartorganisaties NASA en ESA is ontwikkeld om astronauten te trainen in gewichtloze toestand. Vliegwieltraining is ontegenzeglijk van het allerhoogste niveau en is wetenschappelijk onderbouwd in diverse studies.

Onderwijs

Onderwijs

Welke schouder stuur ik door?
Congres 17 juni 2022 Deventer Ziekenhuis

2022

Marcel houdt een lezing tijdens het door de orthopeden van het Deventer Ziekenhuis georganiseerd congres.

Onderwerp is de keuze van de fysiotherapeut om een patient met schouderklachten in de 1e lijn te behandelen of door te sturen naar de 2e lijn.

 Bekkenfysiotherapie bij vrouwen na totaalruptuur

2021

Marijke heeft deze lezing gehouden in het Deventer Ziekenhuis op 14 juni 2021 (online).

Onderwerp: Bekkenfysiotherapie bij vrouwen na totaalruptuur tijdens bevalling voor verloskundigen regio en gynaecologen /verloskundigen DZ. Er is hier melding gemaakt van het bestaan van de Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie-NVFB-KNGF voor vrouwen na hun bevalling. Vrouwen met klachten en vragen kunnen ze zich hier melden voor advies van de bekkenfysiotherapeut.

Bekkenfysiotherapie pre- en post-operatief bij verzakkingsoperaties

2021

Marijke heeft deze lezing gehouden in het Deventer Ziekenhuis in april 2021.

De lezing was voor verpleegkundigen van de gynaecologie.

Lezing Gevolgen baring op de bekkenbodem

2020

Marijke heeft een lezing gehouden in het Deventer Ziekenhuis op 22 juli 2020.

Onderwerp was de gevolgen van de baring op de bekkenbodem en wanneer er een doorverwijzing kan plaatsvinden naar de bekkenfysiotherapeut.

De lezing was voor gynaecologen en verloskundigen.. 

Lezing Sportmedisch Symposium IJsselstreek

2019

Linda heeft een lezing gehouden op het Sportmedisch Symposium IJsselstreek op 23 april 2019.

Onderwerp van het symposium was de sportmedische zorg tussen 1e en 2e lijn. 

Onderwerp van de lezing van Linda was: " Is een instabiele schouder te stabiliseren?" 

De lezing was voor specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten. 

Protocol SCR, Superior Capsular Reconstruction.

2019

Linda is op verzoek van de Schouderpoli van het Gelre Ziekenhuis een revalidatie protocol aan het schrijven voor de fysiotherapeutische nabehandeling van een relatief nieuwe operatietechniek:  de Superior Capsel Reconstruction.

Deze nieuwe operatie techniek wordt toegepast bij schouder patiënten welke in aanmerking komen voor een nieuwe schouder, maar relatief nog te jong zijn daarvoor. 

Lezing Bekkenfysiotherapie Deventer Ziekenhuis

2018

Marijke heeft een lezing gehouden in het Deventer Ziekenhuis. Onderwerp was bekkenfysiotherapie. Wat is bekkenfysiotherapie? Wanneer heeft bekkenfysiotherapie een meerwaarde?

De lezing was voor specialisten, specialisten in opleiding en co-assistenten. 

Lezing Schoudernetwerk Deventer - Salland

2018

Marcel heeft een lezing gegeven bij een bijeenkomst van Schoudernetwerk Deventer - Salland.

Onderwerp was casuïstiek met behulp van het klinisch redeneringsmodel van Schoudernetwerk Nederland.

Lid werkveldcommissie SPORT, OMT en PSF

2017 - heden

Linda is actief lid van de werkveldcommissie SPORT, OMT en PSF van de Hogeschool Utrecht. 

Deze werkveldcommissie is een commissie waarbij het bedrijfsleven, de kenniscentra en de Hogeschool Utrecht bij elkaar komen om onderwerpen die de opleiding aangaan te bespreken, zoals de inhoud van de opleiding, de instrumenten voor examinering en de instrumenten voor begeleiding van deelnemers

Stagiares SOMT (Amersfoort) en Saxion (Enschede)

2015 - heden

Regelmatig lopen er bij ons stagiaires mee. Een deel vanuit de master bekkenfysiotherapie opleiding van het SOMT. De andere stagiaire groep komt van het Saxion ( master musculo-skelataal opleiding) 

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We gaan verhuizen! Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

Maandag 27 en dinsdag 28 mei werken we nog aan het Van Doetinchemplein. 

Woensdag 29 mei zijn we gesloten.

Vanaf donderdag 30 mei starten we al op de Zutphenseweg 51.   Meer info

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page