Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Huisregels

Huisregels

-    Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak.

-    Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u

     dan middels de bel die aanwezig is in de wachtruimte.

-    Binnen de praktijk dient ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

-    Wij streven na een rustige en goede sfeer in onze wachtkamer. Graag verzoeken wij u daarom uw mobiele telefoon uit (of op stil)

     te zetten en niet te bellen in de wachtkamer.

-    Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig

     zijn. Waardevolle spullen kun u in de reeds aanwezige kluisjes opbergen. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor

     verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

-    De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto/fiets).

-    Omdat wij streven na het beste behandelresultaat voor iedere cliënt is het van belang dat er geen factoren zijn die uw

     concentratie tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij u vragen geen jonge kinderen mee te nemen in de

     behandelkamer.

-    Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Dan vernemen wij dit graag telefonisch, minimaal 24 uur van te voren (zie onze

     algemene voorwaarden).

-    Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in

     rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op onze

     voicemail.

-    U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.

-    Een onderdeel van uw behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee.

-    In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie/brandweer) op te

     volgen.

-    U mag uw huisdieren niet meenemen naar de praktijk.

-    Roken is in al onze vestigingen niet toegestaan.

-    De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut

     hebben gehouden.

-    Wij vragen u geen geluids- en/of beeldopnamen te maken in onze vestigingen zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming

     heeft.

-    Wij staan altijd open voor verbeterpunten en/of suggesties! U kunt uw tips via info@fysiohanzepoort.nl met ons delen.

Hanzepoort-logo-hex.png

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png