top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Huisregels

Huisregels

-   Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor

     uw afspraak.

-   Binnen de praktijk dient ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden

     te gedragen.

-   Wij streven na een rustige en goede sfeer in onze wachtkamer. Graag verzoeken wij u

     daarom uw mobiele telefoon uit (of op stil) te zetten en niet te bellen in de

     wachtkamer.

-   Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat

    daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk of

    aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

-   De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of

     buitenterrein (auto/fiets).

-   Omdat wij streven na het beste behandelresultaat voor iedere cliënt is het van belang

     dat er geen factoren zijn die uw concentratie tijdens de behandeling kunnen

     beïnvloeden. Vandaar dat wij u vragen geen jonge kinderen mee te nemen in de

     behandelkamer.

-   Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Dan vernemen wij dit graag telefonisch,

     minimaal 24 uur van te voren (zie onze algemene voorwaarden).

-    Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet

     tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen

     gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht

     inspreken op onze voicemail.

-   U wordt verzocht bij elke behandeling 2 handdoeken mee te nemen.

-   Een onderdeel van uw behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem

     daarvoor passende kleding mee.

-   In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe

     bevoegde instantie (politie/brandweer) op te volgen.

-    U mag uw huisdieren niet meenemen naar de praktijk.

-    Roken is in al onze vestigingen niet toegestaan.

-   De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet

     aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

-   Wij vragen u geen geluids- en/of beeldopnamen te maken in onze vestigingen zonder

     dat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft.

-   Wij staan altijd open voor verbeterpunten en/of suggesties! U kunt uw tips via

     info@fysiohanzepoort.nl met ons delen.

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

 

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page