top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Chronisch?

Chronisch: Ja of Nee?

In dit document proberen wij u wat meer inzicht te geven, in regels omtrent het doolhof van de ‘chronische’ vergoeding fysiotherapie voor volwassen.

Dit in de hoop vervelende, tijdrovende en verwarrende discussies omtrent declaraties / vergoedingen te voorkomen.

Het woord "Chronisch"

-    In de ‘volksmond’ vaak vertaald als een klacht die niet meer over gaat.

-    In de medische wereld gebruikt voor een aandoening die langer dan 12 weken

      bestaat, of het nu over kan gaan of niet.

-    Voor de zorgverzekering een klacht die voorkomt op de ‘Lijst Borst’. Deze lijst

     bevat een aantal aandoeningen, die destijds is opgesteld door minister Borst.

     Deze aandoeningen worden onder strikte voorwaarden vergoed vanuit de

     basisverzekering. Voor 2016 is dit vanaf de 21e behandeling.

Deze derde vertaling van chronisch is degene die u moet hanteren, wanneer u voor een fysiotherapeutische behandeling komt met een chronische indicatie.

Hoe werkt het in de praktijk?

U krijgt een verwijzing van uw specialist of huisarts. Uw fysiotherapeut bekijkt of er aan alle voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor een indicatie chronische vergoeding fysiotherapie.

Zo niet: De vergoeding van uw behandelingen komt uit uw aanvullende

    verzekering of u betaalt de rekening zelf*. Er wordt geen gebruik gemaakt van

    de basisverzekering dus gaat het niet ten koste van uw eigen risico van 385,-euro

-  Zo wel: De vergoeding van de eerste 20 behandelingen komt (deels) uit uw

    aanvullende verzekering,  u betaalt de (aanvullende) rekening zelf*.
 

Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit uw basisverzekering. Dit kan ten koste gaan van uw eigen risico als deze nog niet aan andere zorg is verbruikt.

* of wordt door een derde partij betaald, zoals een werkgever, sociale instelling etc.

Geldigheidsduur chronische code

Vaak geldt er voor een chronische code een maximum van een jaar, met een aantal uitzonderingen op deze regel. 

Het is niet zo dat u daardoor recht hebt op een jaar lang fysiotherapie. Het gaat om medisch noodzakelijke zorg: er moet een duidelijke hulpvraag zijn naar de therapeut.

Daarnaast moet er door de therapeut een goed behandelplan opgesteld worden met daarin het doel van de behandeling.

Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en kunnen er metingen worden gedaan.

Extra informatie

Ter benadrukking: het is geen keuze van de fysiotherapeut om wel of niet op een chronische code te declareren: daar ontstaat, helaas zelfs bij de helpdesk van sommige verzekeraars, soms verwarring over. Als therapeut zijn we gebonden aan de diagnose van de verwijzend arts.

 

Het kan zijn dat u 100% dekking van de medisch noodzakelijke zorg fysiotherapie heeft in uw aanvullende verzekering en dat u toch uw eigen risico van € 385-, moet gaan betalen vanwege de chronische code, die uit het basispakket vergoed wordt.

Elke nieuwe indicatie wordt opnieuw beoordeeld. Het kan dus zijn dat u in 1 jaar 2 chronische indicaties heeft en 2 keer de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering moet betalen (of een deel zelf als dit niet toereikend is).

Behandelingen die gegeven worden vóór dat een operatie heeft plaatsgevonden, vallen meestal nog niet onder de chronische indicatie (tellen dan niet mee voor de eerste 20).

Voorbeeld 1

Verwijsdiagnose: Vrouw 65 jaar, is geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Verzekering: Basis verzekering en een aanvullend  pakket voor 27 behandelingen fysiotherapie per jaar. Mevrouw heeft dit jaar al 9 behandelingen fysiotherapie gehad wegens nekklachten.

Praktijk: Mevrouw heeft een chronische indicatie (want een nieuwe heup staat op “de lijst Borst”). De eerste 18 behandelingen (27 – 9 =18) worden betaald uit de aanvullende verzekering. 2 behandelingen moet ze zelf betalen voordat de vergoeding vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering komt. Daarna komt de vergoeding uit de basis verzekering ( het eigen risico van € 385, - zal gebruikt worden als dit nog niet aan andere zorg is besteed).

Voorbeeld 2

Verwijsdiagnose: Man 59 jaar, operatie: Hechten pees schouder.  Verzekering: basisverzekering, geen aanvullende verzekering. Meneer heeft dit jaar nog geen behandelingen fysiotherapie gehad.
Praktijk: Meneer heeft een chronische indicatie (operatie schouder hechten pees staat op “de lijst Borst”). De eerste 20 behandelingen moet hij zelf betalen. Daarna komt de vergoeding uit de basisverzekering (het eigen risico van € 385, - zal gebruikt worden als dit nog niet aan andere zorg is besteed).

Dit document is puur informatief bedoeld en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We gaan verhuizen! Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

Maandag 27 en dinsdag 28 mei werken we nog aan het Van Doetinchemplein. 

Woensdag 29 mei zijn we gesloten.

Vanaf donderdag 30 mei starten we al op de Zutphenseweg 51.   Meer info

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page