top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

De Praktijk

Openingstijden

                                               Telefonische bereikbaarheid:

Tijdens de openingstijden zijn we telefonisch bereikbaar.

Indien het secretariaat niet geopend is, krijgt u rechtstreeks een fysiotherapeut aan de telefoon. 

Maar omdat wij  aan het werk zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voordat we opnemen of dat we even de telefoon niet kunnen opnemen. In dat geval kunt u de voicemail inspreken en bellen we u dezelfde dag terug.

​U kunt contact opnemen met onze secretaresse Marjan voor het maken, verzetten of afzeggen van een afspraak, vragen over vergoedingen of verzekeringspakket, facturen en dergelijke.​

Route

Adresgegevens

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN Deventer

tel. 0570 - 234 234 

Email: info@fysiohanzepoort.nl

Openingstijden praktijk

Maandag                                       07.30 - 20.00 uur

Dinsdag:                                       07.30 - 20.00 uur

Woensdag:                                   08.00 - 17.00 uur

Donderdag:                                  08.00 - 17.00 uur

Vrijdag:                                          07.30 - 16.30 uur

​Zaterdag:                                      Op afspraak

Openingstijden secretariaat

Maandag:                                 8.30 - 12.30  13.00 - 14.00
Dinsdag:                                  8.30 – 12.30

Woensdag:                              8.30 – 12.00

Vrijdag:                                     8.00 – 12.00  

Route

De ingang van de praktijk is te bereiken vanaf de parkeerplaats op de Gooszenstraat  en via het Van Doetinchemplein.  
Het binnenplein waar de ingang zich bevindt is alleen lopend of per fiets te bereiken. U kunt hier niet met de auto komen.

Maar er zijn rondom onze praktijk voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar. 

 

AUTO

De meeste parkeerruimte vindt u als u de praktijk via  de Brinkgeverweg / H.J.P. Fesevurstraat, via de H.G. Gooszenstraat  of via de Van Calcarstraat benaderd.

U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats tegenover het pand van Rode Kruis Deventer of  in 1 van de omliggende straten. 

Komt u naar de praktijk via de Van Doetinchemstraat of via de Tesschenmacherstraat, dan kunt u het beste in die straten parkeren. Het Van Doetinchemplein heeft weinig parkeer mogelijkheden. 

Gebruikt u navigatie, stel dan als bestemming Gooszenstraat 10 ( Rode Kruis Deventer). U ziet dan de borden van de praktijkingang op de muur rondom de parkeerplaats.
 

FIETS

U kunt ook op de fiets komen, er is voldoende ruimte in onze overdekte fietsenstalling op het binnenplein tegenover de ingang van de praktijk. 

Wij zijn goed bereikbaar per OPENBAAR VERVOER
-    Lijn 165 richting Raalte; Syntus Streekbus vanaf Deventer CS; Uitstappen bij bushalte Dapperstraat. 
-    Lijn 2 richting Platvoet via Keizerslanden; Syntus Stadsbus vanaf Deventer CS; Uitstappen bij bushalte Dapperstraat. 

Vanaf het treinstation Deventer is het 12 minuten lopen. Neemt uitgang “Diepenveenseweg”.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen, mailen of kunt u het contactformulier invullen. Indien u mailt of het formulier invult, zullen wij zo spoedig mogelijk terug bellen of mailen.

Wilt u bij u eerste afspraak een identiteitsbewijs en twee handdoeken mee nemen!

U heeft geen verwijzing nodig. Heeft u wel een verwijzing ontvangen? Wilt u deze dan bij meenemen bij de eerste afspraak?

Intake

De intake bestaat uit een vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek, waarna wij samen met u een behandelplan opstellen. Vervolgens starten we vaak meteen met deze behandeling en voorzien we u van advies en informatie. 

Samen (intake/onderzoek + 1e behandeling) zal hiervoor +- 45 minuten gepland worden. Dit wordt door de zorgverzekeraar goedgekeurd en wordt gezien als twee losse zittingen (een intake en een zitting (gespecialiseerde) fysiotherapie).

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan zullen de intake én behandeling in mindering worden gebracht op uw vergoeding fysiotherapie. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan betaalt u de kosten van de praktijktarieven voor de intake plus een zitting fysiotherapie of gespecialiseerde fysiotherapie. 

Vervolgafspraken duren gemiddeld 25 tot 30 minuten.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de fysiotherapeut en de patiënt waarin een aantal zaken rondom de behandeling wordt afgesproken. Daarnaast maken onze huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst. 

Door ondertekening  van deze behandelovereenkomst en toestemmingsformulier, geeft u  toestemming voor onderzoek en behandeling door uw fysiotherapeut en verklaart u op de hoogte te zijn van enkele zaken rondom de behandeling. 

Gegevensverstrekking Landelijke Database Fysiotherapie

Met ondertekening van de behandelovereenkomst geeft u onder andere ook toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze pagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt. 

 

Welke gegevens worden gebruikt? 

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn: 

-    Geboortejaar 

-    Geslacht 

-    Zorgverzekeraarscode (UZOVI) 

-    Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling) 

 

Waarom zijn deze gegevens belangrijk? 

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert. 

 

Hoe werkt het? 

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier. Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen. 

 

Welke partijen zijn betrokken? 

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn: 

-    Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens. 

-    IQ Healthcare voert het wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de

     LDF. 

-    De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de

     gegevens die hierin staan. 

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd. 

Hoe veilig zijn de gegevens? 

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd. 

 

Intrekken van de toestemming 

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. 

Heeft u vragen? 

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden. 

Deze informatie treft u tevens aan op: http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/ 

NIVEL zorgregistraties 1e lijn

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan het verzamelen van zorggegevens ten behoeve van ons onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland. Ook Fysiotherapie Hanzepoort is aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wat houdt dit in, voor u als patiënt?

Het Nivel verzamelt gegevens uit de eerstelijnszorg in opdracht van het ministerie van VWS.

Onderzoeksvragen en onderzoeksresultaten

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de verzamelde gegevens om in te gaan op de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?

  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?

  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op de Nivel-website, bij Cijfers over aandoeningen en Cijfers over zorgverlening. Daarnaast publiceren wij alle resultaten van Nivel-onderzoek bij Publicaties, in de vorm van rapporten, factsheets en infographics. Ten slotte verschijnen resultaten van ons onderzoek  (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.

Doel: kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid

Het uiteindelijke doel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van zorg en gezondheid in Nederland. Die bijdrage wordt niet alleen geleverd via onze onderzoeksresultaten, die terechtkomen in beleid en richtlijnen, maar ook via de zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze zorgverleners ontvangen namelijk terugkoppeling over de zorg die zij hebben geleverd en inzicht in de mate waarin deze zorg verschilt van de zorg die anderen leveren. Met deze spiegelinformatie kunnen zij de kwaliteit van hun zorgverlening verbeteren.

Poster

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page