Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Tarieven 2022

Reguliere Zitting Fysiotherapie

€41,00

Zitting Manuele Therapie

€56,34

Zitting Psychosomatische Fysiotherapie

€56,34

Zitting Bekkenfysiotherapie

€56,34

Fysiotherapeutisch Consult

€100,48

Toeslag aan Huis

€19,22

Telefonische Zitting

€31,27

niet nagekomen eerste afspraak (intake+onderzoek+ behandeling)

€82,00

Intake en Onderzoek

€59,55

Echografie*

€100,48

Groepstherapie 2 - 4 personen

€35,75

Niet Nagekomen Afspraak

€41,00

Screening

€20,50

Rapportage

€81,41

Online Consult

€41,00

XX
 

In het geval dat u bij ons onder behandeling komt en er voor een juiste diagnostisering van uw schouder- of bekkenklacht naast een lichamelijk onderzoek ook een echografisch onderzoek noodzakelijk is, is dit echografisch onderzoek gratis.

 

Indien u echter eenmalig bij ons komt voor een juiste diagnose kost u dat €96,90. Er vindt dan een lichamelijk onderzoek en het echografisch onderzoek plaats. Een kort verslag is hierbij inclusief. Dit gecombineerde onderzoek zal ongeveer 45 minuten duren.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie (en nog recht hebt op vergoeding) kunnen we een deel van het onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar. U betaalt dan alleen voor het echografisch onderzoek (€40,00)

Indien u door huisarts / bedrijfsarts / specialist verwezen bent voor het stellen van een diagnose d.m.v. echografie (consult echografie) kunnen we het gehele onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar.  Voorwaarde is wel dat u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en dat u deze aanvullende verzekering nog niet verbruikt heeft. Is dit wel het geval dan dient u  het onderzoek zelf te betalen.

​*Echografie

Hanzepoort-logo-hex.png

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png