top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Tarieven 2024

Reguliere Zitting Fysiotherapie

€46,50

Zitting Manuele Therapie

€64,00

Zitting Psychosomatische Fysiotherapie

€64,00

Zitting Bekkenfysiotherapie

€64,00

Fysiotherapeutisch Consult

€112,00

Toeslag aan Huis

€22,00

niet nagekomen eerste afspraak (intake/onderzoek+ behandeling)

€93,00

Intake en Onderzoek

€67,50

Echografie*

€112,00

Groepstherapie 2 - 4 personen

€40,50

Niet Nagekomen Afspraak

€46,50

Screening

€23,50

Rapportage

€92,50

Orofaciale Therapie
 

€64,00

In het geval dat u bij ons onder behandeling komt en er voor een juiste diagnostisering van uw schouder- of bekkenklacht naast een lichamelijk onderzoek ook een echografisch onderzoek noodzakelijk is, is dit echografisch onderzoek gratis.(Behoudens natuurlijk de eventuele extra tijdsinvestering)

 

Indien u echter eenmalig bij ons komt voor een juiste diagnose kost u dat €96,90. Er vindt dan een lichamelijk onderzoek en het echografisch onderzoek plaats. Een kort verslag is hierbij inclusief. Dit gecombineerde onderzoek zal ongeveer 45 minuten duren.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie (en nog recht hebt op vergoeding) kunnen we een deel van het onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar. U betaalt dan alleen voor het echografisch onderzoek (€40,00)

Indien u door huisarts / bedrijfsarts / specialist verwezen bent voor het stellen van een diagnose d.m.v. echografie (consult echografie) kunnen we het gehele onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar.  Voorwaarde is wel dat u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en dat u deze aanvullende verzekering nog niet verbruikt heeft. Is dit wel het geval dan dient u  het onderzoek zelf te betalen.

​*Echografie

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We gaan verhuizen! Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

Maandag 27 en dinsdag 28 mei werken we nog aan het Van Doetinchemplein. 

Woensdag 29 mei zijn we gesloten.

Vanaf donderdag 30 mei starten we al op de Zutphenseweg 51.   Meer info

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page