Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Tarieven 2021

Reguliere Zitting Fysiotherapie

€40.30

Zitting Manuele Therapie

€55,40

Zitting Psychosomatische Fysiotherapie

€55,40

Zitting Bekkenfysiotherapie

€55,40

Fysiotherapeutisch Consult

€98,80

Toeslag aan Huis

€18,90

Telefonische Zitting

€30,75

Intake en Onderzoek

€58,55

Echografie*

€98,80

Groepstherapie 2 - 4 personen

€35,15

Niet Nagekomen Afspraak

€40,30

Screening

€20,15

Rapportage

€80,05

Online Consult

€40,30

In het geval dat u bij ons onder behandeling komt en er voor een juiste diagnostisering van uw schouder- of bekkenklacht naast een lichamelijk onderzoek ook een echografisch onderzoek noodzakelijk is, is dit echografisch onderzoek gratis.

 

Indien u echter eenmalig bij ons komt voor een juiste diagnose kost u dat €96,90. Er vindt dan een lichamelijk onderzoek en het echografisch onderzoek plaats. Een kort verslag is hierbij inclusief. Dit gecombineerde onderzoek zal ongeveer 45 minuten duren.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie (en nog recht hebt op vergoeding) kunnen we een deel van het onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar. U betaalt dan alleen voor het echografisch onderzoek (€40,00)

Indien u door huisarts / bedrijfsarts / specialist verwezen bent voor het stellen van een diagnose d.m.v. echografie (consult echografie) kunnen we het gehele onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar.  Voorwaarde is wel dat u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en dat u deze aanvullende verzekering nog niet verbruikt heeft. Is dit wel het geval dan dient u  het onderzoek zelf te betalen.

​*Echografie

Hanzepoort-logo-hex.png

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png