Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Vergoedingen

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dus  u aanvullend verzekerd bent, wordt fysiotherapie gewoon vergoed. Per verzekering en per pakket verschilt de vergoeding.

 

Informeer bij uw zorgverzekeraar voor hoeveel behandelingen u aanvullend verzekerd bent.

Contracten met Zorgverzekeraars

Ook in 2022 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Eigen bijdrage

Er bestaat bij veel mensen verwarring over de eigen bijdrage (ook wel eigen risico; voor 2022 is deze € 385,-). De eigen bijdrage geldt alleen voor vergoedingen uit de basisverzekering.

Omdat fysiotherapie uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hoeft u dus geen eigen bijdrage te betalen.

Echter, hierop is één uitzondering: indien u een chronische indicatie* heeft voor fysiotherapie. Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering.

Dit betekend dat vanaf dat moment de eigen bijdrage wel geldt, maar ook andere vergoedingen uit de basisverzekering gaan van deze (eenmalige) eigen bijdrage af, zoals medicijnen et cetera.

Chronische Indicatie

Ook over de chronische indicatie bestaan veel misverstanden. Wij krijgen hier veel vragen over. Om voor een chronische indicatie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

-    Uw aandoening komt voor op de chronische lijst (“VWS-lijst”). Dit is een lijst met aandoeningen die door de overheid als

     chronisch zijn vastgesteld. De zorgverzekeraars hanteren deze lijst. Staat uw aandoening niet op deze lijst, dan komt u niet voor

     een chronische indicatie in aanmerking.

-    U heeft voor de aandoening, die op bovenstaande lijst voorkomt, een schriftelijke verwijzing van een specialist of huisarts. De

     specialist of huisarts stelt de aandoening vast. Dit wordt niet gedaan door de fysiotherapeut.

Het is dus niet zo dat u een chronische indicatie krijgt, omdat u al langdurig klachten heeft.

Uitgebreide uitleg chronische fysiotherapie

Extra informatie!

U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal nog door uw verzekering te vergoeden aantal behandelingen. Ons verzoek aan u is om dit regelmatig te controleren zodat u niet voor onaangename  verrassingen komt te staan. 

Extra kosten voor hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld sporttape en bekkenbanden dient u zelf te betalen, deze worden niet vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. Dat geldt ook voor een apart echografisch onderzoek. Indien dit onderdeel is van de behandeling.

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet 2 behandelingen fysiotherapie op dezelfde dag. Dus ook niet indien u op dezelfde dag elders een fysiotherapeutische behandeling ondergaat.

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png