top of page

Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Patientervaringsonderzoek

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze

praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor 

(Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig

deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting.

Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie

welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het

toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de

zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u recent een behandeling gehad bij onze praktijk en wilt u ook meewerken aan verbetering van de

kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich aanmelden bij ons. U ontvangt een

e-mail of brief met inloggegevens, waar u uw vragenlijst anoniem kunt invullen.

 

Veel gestelde vragen:

- Wat is de CQ-index vragenlijst?

De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft

ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

    

- Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

- Hoe lang kost het invullen me?

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts zes minuten.

- Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

- Waar kan ik de vragenlijst inzien?

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nlwww.stichtingmiletus.nl of klik hier.

- Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

- Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?

Alleen geaccrediteerde marktonderzoeksbureaus mogen CQi-onderzoeken uitvoeren. Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van de patiënt te garanderen. Alle processen van Qualizorg zijn getoetst door CIIO (voorheen Centrum Klantervaring Zorg) die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks voor ruim 4.000 fysiotherapiepraktijken en meer dan 15.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt.

Heeft u nog vragen over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met Qualizorg door te mailen naar support@fysiomonitor.nl.

Formulier

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

 

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page