top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Anker 1
Door een tekort aan bekkenfysiotherapeuten kunt u op dit moment alleen op onze locatie in Lochem een afspraak maken bij onze bekkenfysiotherapeut Marijke Tijhuis! Deze afspraak kunt u gewoon via ons secretariaat in Deventer maken.

Informatie omtrent 1e afspraak

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen, mailen of kunt u het inschrijfformulier invullen.

Indien u mailt of het formulier invult, zullen wij zo spoedig mogelijk terug bellen of mailen.

Indien u voor schouderklachten onder behandeling wilt komen, dient u eerst het Inschrijfformulier Schouder in te vullen. Inschrijfformulier Schouder 

 

Wilt u bij u eerste afspraak een identiteitsbewijs en twee handdoeken mee nemen.

U heeft geen verwijzing nodig.  Heeft u wel een verwijzing ontvangen? Dan mag u deze meenemen.

Intake en vervolgbehandelingen

Vooraf aan de eerste afspraak ontvangt u per mail (MijnZorgtoegang) enkele vragenlijsten. U wordt verzocht deze vragenlijsten voroaf aan de eerste afspraak in te vullen.

De intake bestaat uit een vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek, waarna wij samen met u een behandelplan opstellen. Vervolgens starten we vaak meteen met deze behandeling en voorzien we u van advies en informatie. 

Samen zal hiervoor 50 minuten gepland worden. Dit wordt door de zorgverzekeraar goedgekeurd en wordt gezien als twee losse zittingen (een intake en een zitting (gespecialiseerde) fysiotherapie).

 

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan zullen de intake én behandeling in mindering worden gebracht op uw vergoeding fysiotherapie. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan betaalt u de kosten van de praktijktarieven voor de intake plus een zitting fysiotherapie of gespecialiseerde fysiotherapie. Vervolgafspraken duren gemiddeld 25 tot 30 minuten.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de fysiotherapeut en de patiënt waarin een aantal zaken rondom de behandeling wordt afgesproken. Daarnaast maken onze huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst. 

Door ondertekening  van deze behandelovereenkomst en toestemmingsformulier, geeft u  toestemming voor onderzoek en behandeling door uw fysiotherapeut en verklaart u op de hoogte te zijn van enkele zaken rondom de behandeling. 

Gegevensverstrekking Landelijke Database

Met ondertekening van de behandelovereenkomst geeft u onder andere ook toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze pagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt. 

Met ondertekening van de behandelovereenkomst geeft u onder andere ook toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze pagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt. 

Welke gegevens worden gebruikt? 

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn: 

-    Geboortejaar 

-    Geslacht 

-    Zorgverzekeraarscode (UZOVI) 

-    Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling) 

 

Waarom zijn deze gegevens belangrijk? 

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert. 

 

Hoe werkt het? 

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier. Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens  verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen. 

 

Welke partijen zijn betrokken? 

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn: 

-    Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens. 

-    IQ Healthcare voert het wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit

     de LDF. 

-    De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de

     gegevens die hierin staan. 

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd. 

Hoe veilig zijn de gegevens? 

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd. 

 

Intrekken van de toestemming 

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. 

Heeft u vragen? 

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden. 

Deze informatie treft u tevens aan op: http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/ 

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We gaan verhuizen! Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

Maandag 27 en dinsdag 28 mei werken we nog aan het Van Doetinchemplein. 

Woensdag 29 mei zijn we gesloten.

Vanaf donderdag 30 mei starten we al op de Zutphenseweg 51.   Meer info

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page