top of page
Anker 1

Werkwijze

 

Schouderklachten kunnen zeer vervelend zijn en al snel een ongewenste belemmering geven in het dagelijkse bezigheden, werkzaamheden en/of sporten. Bij schouderklachten heeft u pijn rondom het schoudergewricht in rust of bij bewegen van uw bovenarm. Soms straalt de pijn uit naar de schouderbladen, de nek, de bovenarm, elleboog of vingers. Ook ?s nachts kan de pijn heel hinderlijk zijn.

Hoe ontstaan schouderklachten?

Het mechanisme van de schouder is een ingewikkeld mechanisme. Dit mechanisme bestaat uit meerdere componenten (schouderblad, wervels tussen de schouderbladen en de nek, de ribben, het sleutelbeen en aangrenzende gewrichten en het schoudergewricht zelf).

Afspraak maken

Allereerst vragen we u om het Inschrijfformulier Schouder in te vullen. Dit om vooraf een goede inschatting te kunnen maken omtrent uw klacht.

Nadat wij deze vragenlijst van u hebben ontvangen, zal Marcel u bellen om deze nog kort door te nemen en vervolgens met u te bespreken wat het beste vervolgtraject kan zijn.

Diagnostiek

Omdat een adequate behandeling start met een juiste diagnose, nemen we de eerste keer ruim de tijd hiervoor. We starten met een gesprek om uw klachten in kaart te brengen. Als ondersteuning hiervoor wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt u uitgebreid onderzocht om een goed beeld te krijgen van de klachten.  Indien nodig volgt er dan nog een echografisch onderzoek. Aanvullend beeldvormend onderzoek (CT-scan/röntgen foto/MRI) kan een welkome aanvulling zijn en wordt in overleg met huisarts/specialist al dan niet voorgesteld.

Behandeling

Nadat u uitleg hebt gekregen omtrent de diagnose, wordt samen met u een behandeltraject bepaald. Dit kan bestaan uit fysiotherapie, manuele therapie, ontspanningstherapie, oefenen van de schouder en trainen in de schoudergroep. Alles afgestemd op uw klachten. Indien u problemen heeft met het werken, zullen we contact opnemen met de bedrijfsarts om het beleid af te stemmen. Alles gericht om te zorgen dat , indien uw schouder dat nodig heeft, uw schouder de tijd en ruimte te geven om te herstellen.

We beloven u geen gouden bergen. We zullen u duidelijk vertellen of uw gestelde doel haalbaar is en hoe veel tijd we daarvoor nodig denken te hebben. 
 

Daar het ontstaan en aanhouden van schouderklachten vaak een complexe oorzakelijkheid hebben, wordt (indien uw klachten daar aanleiding voor geven) ook een advies gevraagd van een psychosomatisch fysiotherapeut. Zij zal samen met u onderzoeken of u de spieren rondom de schouder voldoende kan ontspannen.

Daar Marcel Ipskamp ook werkzaam is op de schouderpoli van het Deventer Ziekenhuis, bestaat er een direct contact met de schouder orthopeden van het Deventer Ziekenhuis. Indien nodig wordt met deze orthopeden overlegd.

Schouderexpertise binnen Fysiotherapie HanzePoort.

Binnen onze fysiotherapiepraktijk heeft Marcel Ipskamp  zich toegelegd op de diagnostiek en behandeling van schouderproblematiek. Door diverse opleidingen, jarenlange ervaring en deelname aan wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van schouderproblematiek heeft Marcel grote expertise op dit gebied. U kunt bij hem terecht voor:

- Consult en advies

- Uitgebreid onderzoek

- Behandeling en actieve revalidatie

Bovendien is Marcel voorzitter van het Schoudernetwerk Deventer-Salland.

Ook bij langdurige schouderklachten waarbij orthopedisch en\of fysiotherapeutische behandeling tot nu toe niet heeft geholpen kunt u bij Marcel terecht.

Daarnaast ziet hij veel patiënten  met schouderklachten i.v.m. een second opinion.

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We gaan verhuizen! Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

Maandag 27 en dinsdag 28 mei werken we nog aan het Van Doetinchemplein. 

Woensdag 29 mei zijn we gesloten.

Vanaf donderdag 30 mei starten we al op de Zutphenseweg 51.   Meer info

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page