top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Anker 1

Werkwijze


De gespecialiseerde fysiotherapeut in orofaciale klachten wordt ook wel de kaakfysiotherapeut, craniofaciaal therapeut of orofaciaal therapeut genoemd.  
 
Ik help u met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het hals- en nekgebied en het kauwstelsel. De schedel en de onderkaak zijn met elkaar verbonden door de kaakgewrichten. Als deze verbinding uit balans is, kunnen klachten optreden als een ‘knappende’ kaak of bijvoorbeeld pijn bij het kauwen, gapen of praten. Het kauwstelsel bestaat uit de kauwspieren, het kaakgewricht en het gebit. 

Als gespecialiseerd fysiotherapeut in orofaciale klachten werk ik samen met de huisarts, de tandarts, de orthodontist, of de medisch chirurg zoals een KNO-arts, MKA-chirurg en neuroloog.  

De eerste keer nemen de we de tijd om een goed beeld van uw klachten te krijgen, dit noemen we de intake. Het kan zijn da u voorafgaand aan de intake digitaal enkele vragenlijsten toegestuurd krijgt om thuis in te vullen.  

Bij de intake zal ik een anamnese afnemen om uw klachten in kaart te brengen, het ontstaan en het beloop van uw klachten. Hierbij speelt uw gebit en eventueel tandheelkundige ingrepen een rol. Ook kan een trauma of ongeluk aan uw hoofd in het verleden bijdragen aan uw klachten.  
Omdat er een relatie is tussen klachten aan het hoofd en de mentale gesteldheid, zal ik u ook vragen naar psychosociale factoren, zoals werkdruk, life-events en stress. 

Diagnostiek 
Door middel van het lichamelijk onderzoek kan ik er achter komen waar de oorsprong van uw klachten zou kunnen liggen. Vaak is het een combinatie van factoren. Om tot een goede diagnose te komen, zal ik het lichamelijk onderzoek richten op het gehele hoofd-, mond- en halsgebied. Er wordt tevens gekeken naar het functioneren van uw kaakgewricht, maar ook de wervels van de nek en spieren in uw gezicht en het nek- en schoudergebied.   

Behandeling 
Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek zal het behandelplan worden opgesteld. Dit zal ik met u bespreken. Een belangrijk onderdeel is het geven van uitleg over uw klachten. Waar komen de klachten vandaan en vooral, hoe kunt u ze voorkomen in de toekomst. 
Ik zal u uitleg geven over het functioneren en gebruik van het kauwstelsel en geef u adviezen hoe u uw kauwstelsel op de juiste manier kunt gebruiken.  


De behandeling zal zo gericht mogelijk op uw klachten zijn en kan bestaan uit het optimaliseren de beweeglijkheid van het hoofd, nek en/of kaakgewricht door manuele technieken, massage,  leefstijl adviezen, dry needling en (rek)oefeningen. Ook help ik u bij het afleren van bepaalde (mond)gewoontes die tot overbelasting van het kauwstelsel leiden. Denk hierbij aan het klemmen van de kiezen, tongpersen, tandenknarsen.  


Daarnaast zal ik u vertellen wat u zelf thuis kunt doen om de fysiotherapeutische behandeling te ondersteunen. Dit kan zijn het zelf masseren van uw kauwspieren zodat deze ontspannen en het middels oefeningen vergroten van uw mondopening.  
Bij iedere afspraak zullen we evalueren hoe het effect van de behandeling is op uw klachten. Op deze manier kunnen we bepalen hoe we de behandeling vervolgen.  

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page