top of page

Hersenschudding

Hersenschudding is traumatisch hersenletsel dat het hersenweefsel kan beschadigen en het chemisch evenwicht van het brein kan verstoren. Hersenschudding kan tot lichamelijke, geestelijke en emotionele symptomen leiden, zowel op korte als langere termijn. Elke hersenschudding wordt door zorgverleners als ernstig letsel beschouwd.


Een fysiotherapeut kan de symptomen beoordelen om vast te stellen of sprake is van een hersenschudding en het letsel behandelen door de patiënt te begeleiden met een veilig en persoonlijk herstelprogramma.


Wat is een hersenschudding?

Hersenschudding is hersenletsel dat zich voordoet wanneer de hersenen met kracht heen en weer zijn geschud. Dit kan gebeuren bij snelle bewegingsveranderingen (zoals een ‘whiplash’) of als het hoofd een klap krijgt of wanneer je je hoofd stoot of valt op je hoofd.

Herstel van een hersenschudding kan verscheidene weken tot maanden in beslag nemen, afhankelijk van vele factoren, waaronder ernst van het letsel en leeftijd.
 

Hoe voelt een hersenschudding?

Een hersenschudding kan een reeks symptomen en problemen in veel verschillende lichaamsdelen opleveren, zoals:
- De zintuigen (problemen met zicht, gehoor of reuk)
- Lichaamsbewegingen (zwakte of evenwichts- en coördinatieverlies)
- Persoonlijkheid en stemming (nieuw ontwikkelde geïrriteerdheid, depressiviteit of concentratieproblemen)
- Pijn (hoofdpijn, migraine)


Hersenschudding veroorzaakt soms bewustzijnsverlies (“black out”), maar niet altijd.


Signalen en symptomen van hersenschudding

Er zijn veel symptomen verwant aan hersenschudding en ze kunnen uw lichamelijke, emotionele en geestelijke welzijn beïnvloeden. Sommige symptomen doen zich direct voor, sommige een paar uur na het letsel en sommige openbaren zich pas maanden of jaren na een hersenschudding.


Het is belangrijk om onmiddellijk naar een arts te gaan na elke vorm van hoofdletsel. Het risico (permanente) schade aan de hersenen na een hersenschudding kan geminimaliseerd worden door directe en adequate behandeling door zorgverleners, zoals een fysiotherapeut. Zorgverleners hebben de kennis en opleiding om een hersenschudding te herkennen in het doolhof van symptomen dat zich na hoofdletsel kan voordoen.


Lichamelijke symptomen:
- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Problemen met evenwicht en coördinatie
- Misselijkheid/overgeven
- Vermoeidheid
- Moeite met slapen
- Verhoogde slaperigheid
- Dubbel of wazig zien

- Gevoeligheid voor licht en geluid
- Glazig kijken

 

Cognitieve (denk-) problemen:
- Moeite met korte of lange termijn geheugen
- Verwardheid
- Trage “verwerking” (bijvoorbeeld, verminderd vermogen om problemen door te denken)
- “Mistigheid”
- Moeite met concentreren
- Slechtere resultaten op school


Emotionele symptomen:
- Geïrriteerdheid
- Rusteloosheid
- Angstigheid
- Depressiviteit
- Stemmingswisselingen
- Verminderde tolerantie voor stress
- Veranderingen in persoonlijkheid of gedrag


Sommige symptomen van hersenschudding gaan niet over binnen het verwachte tijdsbestek. Deze symptomen hebben misschien nader onderzoek en behandeling nodig door een team van zorgverleners, waaronder een fysiotherapeut.


Post-commotioneel syndroom is de term die wordt gebruikt voor symptomen, zoals hoofdpijn of duizeligheid, die weken of maanden na het oorspronkelijk letsel (hoofdtrauma) aanhouden.


Hoe wordt een hersenschudding vastgesteld?

Hersenschudding wordt meestal door zorgvuldig onderzoek door uw zorgverlener, zoals een fysiotherapeut, vastgesteld. De diagnose van hersenschudding heeft over het algemeen geen onderzoek, zoals MRI of CT-scan nodig, omdat op hersenscans vaak geen hersenafwijkingen te zien zijn, zelfs niet wanneer iemand symptomen van een hersenschudding heeft.


Uw fysiotherapeut zal u veel vragen stellen om alle symptomen die u ervaart te begrijpen. Uw fysiotherapeut zal ook verschillende onderzoeken uitvoeren om de problemen vast te stellen, die door een hersenschudding worden veroorzaakt, zoals kracht, coördinatie, evenwicht, zicht, reuk, gehoor, en geheugenonderzoeken.


Uw fysiotherapeut zal tijdens de behandeling dezelfde vragen en onderzoeken vaak herhalen om uw voortgang te meten en om te helpen bepalen wanneer u weer kunt gaan werken, naar school gaan of sporten.


Uw fysiotherapeut kan ook uw nek na een hersenschudding controleren op problemen. Nekletsel kan zich tegelijk met hersenschudding voordoen en kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken of verergeren.


Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij hersenschudding ?

Fysiotherapeuten kunnen veel problemen die verwant zijn aan hersenschudding evalueren en behandelen. Omdat elke hersenschudding anders is, uw fysiotherapeut onderzoek doen om uw persoonlijk symptomen en problemen beoordelen, zodat de fysiotherapeut speciaal voor u een veilig

en persoonlijk behandelprogramma kan opstellen. Behandeling kan het volgende omvatten:

  • Rust en herstel – Uw fysiotherapeut helpt u en uw familie om te begrijpen waarom u alle vormen van activiteit (lichamelijk, sport, vrije tijd, elektronisch, school) na een hersenschudding moet beperken, totdat het veilig is om met deze activiteiten verder te gaan. Een rustperiode helpt de hersenen zo snel mogelijk te genezen en om symptomen te laten verdwijnen. Uw fysiotherapeut zal het rust en herstelprogramma opstellen dat het beste bij uw conditie past.

  • Duizeligheid stoppen en evenwicht verbeteren – Als u na een hersenschudding duizelig bent of problemen met uw evenwicht heeft, zou een type fysiotherapie dat vestibulaire fysiotherapie wordt genoemd kunnen helpen. Het vestibulaire systeem, waarvan het binnenoor en de verbindingen daarvan naar de hersenen deel uit maken, helpt u om uw evenwicht te bewaren en voorkomt duizeligheid. Een gekwalificeerd vestibulair fysiotherapeut zou met het gebruiken van speciale behandelingen of het aanleren van speciale oefeningen kunnen helpen met het verminderen of stoppen van uw duizeligheid of evenwichtsproblemen na een hersenschudding. Er kunnen zelfs simpele oefeningen zijn die uw fysiotherapeut uw kan leren om thuis te doen.

  • Hoofdpijnen verminderen – Uw fysiotherapeut zal de verschillende mogelijke oorzaken van uw hoofdpijnen beoordelen en speciale behandelingen en oefeningen gebruiken om ze te verminderen en te elimineren. Behandeling kan rekken omvatten, en kracht en bewegingsoefeningen, hands-on technieken, zoals gespecialiseerde massage.

  • Terugkeer naar normale activiteiten en sport – Zodra de symptomen minder worden en u in staat bent om uw normale kracht en uithoudingsvermogen terug te krijgen zonder dat de symptomen terugkomen, zal uw fysiotherapeut u helpen om gaandeweg weer meer dagelijkse dingen in uw routine op te nemen. Uw fysiotherapeut zal u helpen ervoor te zorgen dat u uw brein en zenuwstelsel niet overbelast bij het verhogen van uw activiteitenniveau. Overbelasting van de hersenen bij activiteit na een hersenschudding belemmert de genezing van het hersenweefsel en kan de symptomen doen terugkeren. Uw fysiotherapeut helpt u op de snelste en meest veilige manier mogelijk terug te keren naar uw normale leven en sport, terwijl uw hersenen de kans krijgen om behoorlijk te herstellen.

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

 

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page